ROAD TRANSPORT MODULE

Modulo-Trasporto-Strada

De simulator maakt het mogelijk om een ​​wegtransportmissie te plannen en te organiseren, de kosten te evalueren, chauffeurs te coördineren op basis van rijtijd en reisafstand, rekening houdend met de verwachtte inzet voor de bedrijfsvoertuigenvloot. De tool maakt het ook mogelijk om het transportmiddel te selecteren op basis van de lading die de klant nodig heeft om te transporteren. Bovendien wordt de missie gemonitord tijdens de ontwikkeling ervan en de beoordeling van de economische en milieuparameters na de afsluiting ervan.

Het gesimuleerde proces verwijst naar de taak die voornamelijk door de transportklerk wordt uitgevoerd.

Modulo-Trasporto-Strada

Een handleiding voor gebruik en installatie wordt meegeleverd met de tool en de lijst met vaardigheden en kennis die kan worden verkregen door het gebruik ervan. Bovendien bevat de tool een trainingshandleiding die definities, terminologie, gegevens en informatie biedt voor zowel het contextualiseren van het proces als het integreren van de trainingsinhoud.