Aankomende EVENTS: EEN EERSTE KIJK OP SIMULATIEMODULES

Op 28 en 29 september zullen de projectpartners elkaar ontmoeten in Antwerpenvoor de derde transnationale bijeenkomst van SIMULTRA. Tijdens de vergadering zullen de eerste versies van de simulatiemodules worden gepresenteerd en zullen de daaropvolgende communicatie- en promotie-evenementen van de instrumenten worden gepland, met name de testfase die nuttig is voor het verfijnen van het product.